ໂຄງການຕອບສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກ ( P2P )

power to the poor ໂຄງການຕອບສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກ ( P2P ) ແມ່ນໜື່ງໃນບັນດາໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ແຜ່ນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.ຂອງ ສປປລາວ. ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 90% ໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ.
ໂຄງການ power to the poor ( P2P ) ແມ່ນໂຄງການຕົວຢ່າງ ( pilot project ) ການຕອບສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະດວກ ໃນການຊຳລະມູນຄ່າ ເອົາໄຟຟເຂົ້າເຮືອນດ້ວຍຕົນເອງໝົດເທື່ອດຽວ. ໂຄງການນີ້ ຈຶ່ງດຳເນີນນະໂຍບາຍ ໃນການຊຳລະແບບຈ່າຍຜ່ອນໃນໄລຍະ 35 ເດືອນນັ້ນໆ ໂດຍບໍ່ມີດອກເບັ້ຍ.
ໂຄງການ (P2P) ແມ່ນໂຄງການຕົວຢ່າງ ( pilot project ) ທີ່ໄດ້ການສະນັບສະໜູນ ຈາກ ທະນາ
ຄານໂລກ ( world Bank ) ແລະ ໄຟຟ້າລາວ ( EDL ) ໃນບ້ວງເງີນ 60.000 U$ ໃນນັ້ນ ໄດ້ມອບໃຫ້ ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ( ECI ) ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ສັນຍາ ເລກທີ 610/ ກຕຟ ລົງວັນທີ 21 /10 /2008. ໃນຂອບເຂດການດຳເນີນງານ 60 ວັນ ໃນບ້ວງເງີນ 394.526.549 ກີບ ໃຊ້ເຂົ້າໃນໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ເຊິ່ງໄດ້ເລືອກເອົາ 7 ເມືອງ 20 ບ້ານ 468 ຄອບຄົວ ຂອງແຂວງຈຳປາສັກເປັນແຂວງທົດລອງ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ເມືອງໂຂງ ມີ 4 ບ້ານ.
2. ເມືອງ ມຸນລະປະໂມກ ມີ 2 ບ້ານ.
3. ເມືອງ ສຸຂຸມາ ມີ 3 ບ້ານ.
4. ເມືອງ ປະທຸມພອນ ມີ 4 ບ້ານ.
5. ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ມີ 1 ບ້ານ.
6. ເມືອງ ໂພນທອງ ມີ 2 ບ້ານ.
7. ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ມີ 4 ບ້ານ.
ລວມ ມີ 20 ບ້ານ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ປະເມີນຜົນ ຂອງໂຄງການແລ້ວ ແລະ ເຫັນວ່າມີປະສິດຕິຜົນ ຈະຂະຫຍາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ອີກດ້ວຍ, ນີ້ແມ່ນການ ໃຫ້ທັດສະນະລວມຂອງຜູ້ໃຫ້ແຫຼ່ງທືນ.

ໂຄງການ Power to the poor

ໂຄງການ Power to the poor

ໂຄງການ Power to the poor

ໂຄງການ Power to the poor

ໂຄງການ Power to the poor

ໂຄງການ Power to the poor

ໂຄງການ Power to the poor

ໂຄງການ Power to the poor

Responses

  1. Thank you for promotional information


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: